سرکار خانم آمنه زارعی

مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفیت شرکت شیرین دارو

 

 

 

تلفن ارتباط با مدیر محترم آزمایشگاه و کنترل کیفیت :داخلی   217    5-37442301-071