بازدید فرماندار شیراز از شیرین دارو آقای فیروزی رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شیراز ، آقای دکتر حقیقی معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار tvlhknhv advhc hnhvi ;hv advhc محمود آبادی

فرماندار شیراز در تاریخ نهم اردیبهشت 1400 از شرکت شیرین دارو به مناسبت هفته کار و گارگر بازدید به عمل آورد:

بازدید فرماندار شیراز از شیرین دارو آقای فیروزی رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شیراز ، آقای دکتر حقیقی معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار tvlhknhv advhc hnhvi ;hv advhc محمود آبادی

ایشان طی بازدید فرمودند : واحدهای تولیدی در شرایط سخت کنونی نقش جهادگرانه داشته اند.

 

فرماندار شهرستان شیراز با اینکه در شرایط جنگ اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه هستیم و پاندمی کرونا نیز بر این شرایط سخت افزوده است ، گفت: واحدهای تولیدی از این شراط آسیب دیده اند اما نقشی جهادگرانه و ارزشمند ایفا کرده اند .

به گزارش روابط عمومی شرکت شیرین دارو ( محمدعلی ریگی زاده )، فرماندار شیراز همزمان با هفته کار و کارگر و در حاشیه بازدید از کارخانه تولید محصولات گیاه شیرین بیان ، در جمع مسئولین و کارگران آن مجموعه ، ضمن تبریک این هفته به تمام کارگران کشور خصوصا جامعه کارگری شهرستان شیراز تصریح کرد : برخی از واحدهای تولیدی مانند شرکت شیرین دارو به خوبی توانسته اند در جنگ اقتصادی حاضر استقامت کرده و علاوه بر حفظ تولید ، به سمت توسعه نیز گام بردارد .

بازدید فرماندار شیراز از شیرین دارو آقای فیروزی رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شیراز ، آقای دکتر حقیقی معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار tvlhknhv advhc hnhvi ;hv advhc محمود آبادی

نماینده عالی دولت در شهرستان شیراز با تاکید بر اینکه کارگرانی که با جان ودل برای سرافرازی و سربلندی کشور در واحدهای تولیدی کار می کنند ، شایسته تقدیر هستند ، اظهار کرد : در سالهای اخیر رفع مقررات مزاحم تولید در دستور کار دولت بوده است و مسئولین استانی و شهرستانی در سالی که به نام تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها  مزین شده است ، آماده گره گشایی از مشکلات واحدهای تولیدی هستند .

بازدید فرماندار شیراز از شیرین دارو آقای فیروزی رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شیراز ، آقای دکتر حقیقی معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار tvlhknhv advhc hnhvi ;hv advhc محمود آبادی

فرماندار شهرستان شیراز در پایان این بازدید که جناب آقای فیروزی رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ، جناب آقای دکتر حقیقی معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار نیز در آن حضور داشتند ، با اهدای لوح تقدیر از خدمات ارزشمند مدیر مجموعه جناب آقای محمودآبادی تقدیر کرد .

 محمدعلی ریگی زاده  LPLN UGD VD’D CHNI محمد علی ریگی زاده

دیدگاه خود را بنویسید