شیرین ب

شیرین دارو به عنوان برترین شرکت ارائه دهنده گزارشات هیات مدیره در بین شرکت های زیر مجموعه شستا انتخاب شد.

 

شیرین دارو به عنوان برترین شرکت ارائه دهنده گزارشات هیات مدیره در بین شرکت های زیر مجموعه شستا انتخاب شد.
 

به گزارش روابط عمومی شرکت شیرین دارو محمد علی ریگی زاده شرکت شیرین دارو در بین شرکت های زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ( شستا ) به عنوان یکی از برترین شرکت های ارائه دهنده گزارشات انتخاب گردید .

شرکت شیرین دارو با بیش از نیم قرن فعالیت در حال حاضر با مدیریت آقای عبدالرزاق محمود آبادی، یکی از شرکت های زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو) از هلدینگ های زیر مجموعه شستا به عنوان یکی از قطب های تامین محصولات شیرین بیان در کشور در حال فعالیت می باشد.

در سال 1400 با تغییر و اصلاح رویه های موجود، این شرکت قادر به کسب این افتخار، به عنوان یکی از برترین شرکت های ارائه دهنده گزارشات هیأت مدیره انتخاب گردید.  این برگ زرین به عنوان یکی از نکات ارزشمند در لوح شیرین دارو ثبت خواهد شد و امید است این روند همچنان رو به بهبود باشد .

دیدگاه خود را بنویسید