یکسال دیگر با پرسنل ارزشمند شرکت شیرین دارو سپری شد .

سال ۱۴۰۰ به مانند یک افسانه برای من و توست. سالی که شروع یک قرن است و کمتر کسی توفیق این را خواهد داشت که پایان یک قرن و شروع یک قرن دیگر را جشن بگیرد. این رویدار خاص را به شما و خانواده محترمتان تبریک می گویم.

دیدگاه خود را بنویسید