نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط شیراز ۹۸ -خوشه

klhda'hi 'dhihk nhv,dd نمایشاه گیاهان دارویی شیراز 1398 صنایع کوچک و متوسط خوشه.jpg

نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط شیراز ۹۸ – اولین نمایشگاه خوشه
نمایشگاه شیراز
جایگاه غرفه شرکت شیرین دارو : سالن ملاصدرا غرفه ۲۵

  22 الی ۲۵ مرداد ۱۳۹۸
۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰
شیراز ، فارس ، ایران

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی شیراز
آدرس: شیراز، شــهرک گلسـتان، بلوار دهخــداشــــرکت نمایشــــگاه های بین المللی استان فـارس
>

دیدگاه خود را بنویسید