به مناسبت سال جدید سرپرست شرکت شرین دارو عبدالرزاق محمودآبادی ضمن تبریک اعیاد برای پرسنل و شرکت شیرین دارو آرزوی سلامتی و موفقیت داشته اند.

 

دیدگاه خود را بنویسید