اعضای هیئت مدیره شرکت شیرین دارو

عبدالرزاق محمودآبادی

آقای عبدالرزاق محمود آبادی سرپرست و عضو موظف هیئت مدیره...

جواد مرادی

آقای دکتر جواد مرادی عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت شیرین...
دکتر-علی-همایونی-n;jv-ugd-ilhd,kd-شمه-اخئشغخعده-dr-ali-homayoui

علی همایونی

آقای دکتر علی همایونی عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت...
محمدرضا-موحدپور-lplnvqh-l,pn-,v

محمدرضا موحدپور

آقای محمدرضا موحدپور نایب رئیس هیئت مدیره