سرکار خانم الهام فکوری فرد

مدیر منابع انسانی و اداری شرکت شیرین دارو

تلفن ارتباط با مدیر محترم منابع انسانی و اداری :   داخلی  215      5-37442301-071