محمد-کاظم-صفایی

مدیر بازرگانی خارجی و فروش شرکت شیرین دارو

جناب اقای محمد کاظم صفایی زاده

 

 

تلفن ارتباط با مدیر بازرگانی خارجی و فروش :داخلی   213    5-37442301-071

۰۷۱-۳۷۴۴۱۱۵۱