مدیران مجموعه شرکت شیرین دارو

lpln fhlvd محمد بامری گل محمد بامری

محمد بامری

مدیر عامل شرکت شیرین دارو جناب آقای محمد بامری تلفن...
حمید معمار زاده حمید معمارزاده hamid memarzadeh اشئهی ئثئشقظشیثا pldn lulhv chni advdk nhv,

حمید معمارزاده

مدیر امور مالی شرکت شیرین دارو تلفن تماس مدیر مالی...
محمد-کاظم-صفایی

محمد کاظم صفایی زاده

مدیر بازرگانی خارجی و فروش شرکت شیرین دارو جناب اقای...
نوید-نیساری

نوید نیساری

جناب آقای نوید نیساری مدیر محترم بازرگانی داخلی شرکت شیرین...

الهام فکوری فرد

الهام فکوری

آمنه زارعی

سرکار خانم آمنه زارعی مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفیت شرکت...

شعله بذرریز

سرکار خانم شعله بذرریز مدیر تولید شرکت شیرین دارو  ...