اعضاء هیئت مدیره شرکت شیرین دارو

محمد-جمال-سحرخيز-lpln-[lhg-spvodc

محمدجمال سحرخيز

آقای محمد جمال سحرخيز مدیر عامل و عضو موظف هیئت...
محمدرضا-موحدپور-lplnvqh-l,pn-,v

محمدرضا موحدپور

آقای محمدرضا موحدپور نایب رئیس هیئت مدیره

عبدالرزاق محمودآبادی

آقای عبدالرزاق محمود آبادی مدیر مالی و عضو موظف هیئت...

جواد مرادی

آقای جواد مرادی عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت شیرین دارو

مدیران شرکت شیرین دارو

نوید-نیساری

نوید نیساری

جناب آقای نوید نیساری مدیر بازرگانی داخلی شرکت شیرین دارو...

آمنه زارعی

سرکار خانم آمنه زارعی مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفیت شرکت...

فواد هاشم زاده

فواد هاشم زاده فؤاد هاشم زاده