مناقصات و مزایده ها

lkhrwi-jhldk-vdai-advdk-fdhk-شیرین-بیان-دشیری-nadvd

آگهی مناقصه تامین ریشه شیرین بیان آذر 99

    آگهي مناقصه عمومي (به مدت 7 روز تمدید...

آگهی مناقصه عمومی طبخ غذا 1399

شرکت شیرین دارو (سهامی عام) در نظر دارد تهیه مواد...
مناقصه-آسفالت-زمین-چمن-شرکت-شیرین-دارو

مناقصه محوطه سازی زمین ورزشی آذر 99

با سلام احتراما جهت دریافت فایل مناقصه پس از تکمیل...
مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی-شرکت-شیرین-دارو

مزایده عمومی آهن آلات ضایعاتی

شرکت شیرین دارو (سهامی عام) در نظر دارد آهن آلات...