طبخ-غذاsirin-darou--شیرین-دارو
طبخ-غذاsirin-darou–شیرین-دارو

آگهي مناقصه عمومی طبخ غذا

شرکت شیرین دارو (سهامی عام) در نظر دارد تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ آگهی به مدت یک هفته جهت دریافت اسناد مناقصه،پس از تکمیل فرم زیر به لینک ارائه شده مراجعه نموده و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 37442301-071 داخلی 313 تماس حاصل نمایند. ضمناً نوع تضمین شرکت در مناقصه، چک صیاد و مبلغ آن ششصد میلیون ریال می باشد.