آگهي مزایده عمومی

شرکت شیرین دارو (سهامی عام) در نظر دارد یک دستگاه غلظت سنج نو و سالم مدلPromass 83I25 ساخت کمپانی اندرس هاوزر سوئیس با محدوده اندازه گیری دانسیته در بازه 950 الی 1500 کیلوگرم بر متر مکعب را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ آگهی به مدت یک هفته جهت دریافت اسناد مزایده،پس از تکمیل فرم زیر به لینک ارائه شده مراجعه نموده و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 37442301-071 داخلی 313 تماس حاصل نمایند. ضمناً نوع تضمین شرکت در مزایده، چک صیاد و مبلغ آن دویست میلیون ریال می باشد.