تماس با ما

آدرس شرکت

ایران – فارس – شیراز– کیلومتر ۳ بلوار نصر شرقی - شرکت شیرین دارو

 

راه های ارتباطی

تلفن های تماس : ۵-۳۷۴۴۲۳۰۱-۰۷۱
ایمیل : info@shirindarouco.com
فکس : ۴-۳۷۴۴۱۱۵۳-۰۷۱
تلفن فروش : ۳۷۴۴۱۱۵۱-۰۷۱
ایمیل فروش :marketing@shirindarouco.com

 

ارتباط با بخش های دیگر

تماس با تلفن ۵-۳۷۴۴۲۳۰۱-۰۷۱

اداری (داخلی ۲۱۵) 

کنترل کیفیت(داخلی ۲۱۷)

بازرگانی داخلی و تدارکات(داخلی ۲۰۰)

بازرگانی خارجی و فروش(داخلی ۲۱۳)

مالی(داخلی ۲۱۸)

امور سهام (داخلی ۲۲۱)