پودر شیرین بیان licorice extracted powder iran

عصاره پودری شیرین بیان

از فراورده های تولیدی شرکت شیرین دارو، پودر عصاره شیرین بیان می باشد که در صنایع غذایی،شیرینی و شکلات،آرایشی و …. با میزان متفاوت ماده موثره کاربرد دارد.

قره-بلاک-شیرین-بیان licorice extracted powder iran ذمخزت block

عصاره جامد شیرین بیان

از فرآورده های تولیدی شرکت شیرین دارو، عصاره جامد شیرین بیان می باشد که در صنایع غذایی ، دارویی و … با میزان متفاوت ماده موثره کاربرد دارد.  

عصاره مایع شیرین بیان

از فرآورده های تولیدی شرکت شیرین دارو، عصاره مایع شیرین بیان می باشد.  

اجرا شده توسط: همیار وردپرس