lkhrwi-jhldk-vdai-advdk-fdhk-شیرین-بیان-دشیری-nadvd

 

آگهی مناقصه عمومی شرکت شیرین دارو تامین ریشه شیرین بیان
آگهی مناقصه عمومی شرکت شیرین دارو تامین ریشه شیرین بیان

 

آگهي مناقصه عمومي (۷ روز تمدید شد)

 

شرکت شیرین دارو در نظر دارد نسبت به تامین ۱۰۰۰ تن ریشه شیرین بیان داخلی مورد نیاز خطوط تولیدی خود از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه تامین کنندگان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه و آگاهی از شرایط آن از مورخ ۰۹/۰۹/۹۹  به واحد بازرگانی خارجی شرکت شیرین دارو به آدرس شیراز کیلومتر ۸ بلوار نصر شرکت شیرین دارو مراجعه فرمایند.

دریافت پاکت مناقصه از روز ۱۰/۰۹/۹۹ آغاز می شود و آخرین مهلت دریافت آن ساعت ۱۲ مورخ ۲۷/۰۹/۹۹ می باشد. به پاکت هایی که پس از این مهلت ارسال شوند ترتیب اثر داده نمی شود.

سپرده شرکت در مناقصه : ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به صورت چک صیاد می باشد.

علاقه مندان جهت شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۷۱۳۷۴۴۱۱۵۱ تماس حاصل فرمایند.

 

دیدگاه خود را بنویسید