lkhrwi-jhldk-vdai-advdk-fdhk-شیرین-بیان-دشیری-nadvd

 

آگهی مناقصه عمومی شرکت شیرین دارو تامین ریشه شیرین بیان
آگهی مناقصه عمومی شرکت شیرین دارو تامین ریشه شیرین بیان

 

آگهي مناقصه عمومي (7 روز تمدید شد)

 

شرکت شیرین دارو در نظر دارد نسبت به تامین 1000 تن ریشه شیرین بیان داخلی مورد نیاز خطوط تولیدی خود از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه تامین کنندگان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه و آگاهی از شرایط آن از مورخ 09/09/99  به واحد بازرگانی خارجی شرکت شیرین دارو به آدرس شیراز کیلومتر 8 بلوار نصر شرکت شیرین دارو مراجعه فرمایند.

دریافت پاکت مناقصه از روز 10/09/99 آغاز می شود و آخرین مهلت دریافت آن ساعت 12 مورخ 27/09/99 می باشد. به پاکت هایی که پس از این مهلت ارسال شوند ترتیب اثر داده نمی شود.

سپرده شرکت در مناقصه : 700،000،000 ریال به صورت چک صیاد می باشد.

علاقه مندان جهت شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 07137441151 تماس حاصل فرمایند.

 

دیدگاه خود را بنویسید