واکسیانسیون کرونا شیرین دارو
واکسیانسیون کرونا شیرین دارو
واکسیانسیون کرونا ویروس شیرین دارو

واکسیناسیون پرسنل شرکت شیرین دارو

به گزارش روابط عمومی ، با پیگیری های مدیر عامل محترم شرکت ،و تلاش های مدیر منابع انسانی شرکت شیرین دارو با امضای تفاهم نامه فی مابین اداره ی کل علوم پزشکی استان فارس و شرکت شیرین دارو ، دوز اول واکسیناسیون پرسنل این شرکت در دو نوبت در تاریخ های ۱۵ _ ۱۶ شهریور ماه انجام گردید . پرسنل شرکت شیرین دارو در این واکسیناسیون شرکت کرده و دوز اول واکسن را به انتخاب خود از بین برندهای ( آسترازنکا ، سینوفارم و برکت ) دریافت کرده اند .

 

 

دیدگاه خود را بنویسید