ایران-فارما-1400-hdvk-lhtvlh-1400-هقشد-بشقئش

شرکت شیرین دارو امسال نیز مشتاقانه در انتظار حضور شما سروارن عزیز می باشد

وعده ما تهران – مصلای امام خمینی (ره) نوزدهم مهر ماه تا بیست و یکم مهر ماه قسمت E117-E118-E119

چتر تیپیکو و غرفه فعال شرکت شیرین دارو
به گزارش روابط عمومی شرکت شیرین دارو ،در ششمین نمایشگاه بین المللی#ایران_فارما،غرفه شرکت شیرین دارو در ششمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما مورخ مهرماه ۱۴۰۰ در محل مصلای تهران برگزار گردید همکاران این شرکت پذیرای مسئولین و پاسخگوی مراجعه کنندگان محترم بودند.

hdvhk-thvlh-1400-advdk-nhv,-شیرین-دارو-ایران-فارما-1400-advdk-fdhk-َیرین-بیان

hdvhk-thvlh-1400-advdk-nhv,-شیرین-دارو-ایران-فارما-1400-advdk-fdhk-َیرین-بیان

چتر تیپیکو و غرفه فعال شرکت شیرین دارو
به گزارش روابط عمومی شرکت شیرین دارو ،در ششمین نمایشگاه بین المللی#ایران_فارما،غرفه شرکت شیرین دارو در ششمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما مورخ مهرماه ۱۴۰۰ در محل مصلای تهران برگزار گردید همکاران این شرکت پذیرای مسئولین و پاسخگوی مراجعه کنندگان محترم بودند.

دیدگاه خود را بنویسید