شرکت شیرین دارو در سال های متوالی به عنوان برترین صادر کننده استانی و کشوری انتخاب گشته و همیشه باعث افتخار ایران عزیز در سرتاسر جهان بوده است

برخی از جوایز سال های گذشته …

واحد کنترل کیفیت شیرین دارو یکی از مهمترین و ارزشمند ترین نقطه تست و نمونه برداری مواد اولیه و محصول تولیدی می باشد که با توجه به افتخارات کسب شده توسط این واحد شرکت شیرین دارو بر بلندای افتخار کشوری می تازد .

آزمایشگاه شرکت شیرین دارو موفق به کسب عنوان  کنترل کیفیت نمونه کشوری در سال ۱۳۹۶ شد.

سرکار خانم زارعی از واحد کنترل کیفیت شرکت شیرین دارو موفق به کسب عنوان “مسئول کنترل کیفیت نمونه استانی سال ۱۳۹۵” شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

آزمایشگاه شرکت شیرین دارو از سال ۱۳۹۵ به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد کشور در صنعت شیرین بیان و گیاهان دارویی فعالیت دارد.