آگهی مناقصه تامین ریشه شیرین بیان آذر 99

    آگهي مناقصه عمومي (7 روز تمدید شد)   شرکت شیرین دارو در نظر دارد نسبت به تامین 1000 تن ریشه شیرین بیان داخلی مورد نیاز خطوط تولیدی خود از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه تامین کنندگان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه و آگاهی از شرایط آن از…

ادامه مطلب